Uvod v PPDFT

UVOD V PPDFT je prvi korak k poznavanju tega obširnega in pomembnega področja, ki je zaradi vseprisotnih varnostnih groženj organiziranega kriminala in terorizma vedno bolj aktualna tema. Evropska unija in z njo naša država zato redno posodablja predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki so predstavljeni v seminarju.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki so na svojih delovnih mestih dolžni izvajati ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Lahko gre za oceno tveganj posameznih strank in produktov. Lahko gre za identifikacijo strank ali izvajanjce celotnih pregledov strank.

V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja:

– Kaj sploh je PPDFT in zakaj je pomemben?

– Kdo so zavezanci po zakonu in kaj so njihove obveznosti?

– Kaj so temeljne zahteve PPDFT?

Previous

Next