Bosna in Hercegovina


Površina: 625.225 km²
Prebivalstvo: 34,656,032
 • Veljavnost listin

  Listine je v Republiki Sloveniji mogoče priznati le na podlagi dragega in zamudnega (večmesečnega) postopka legalizacije pred pristojnim sodiščem. Zato postopek v takem primeru načeloma odsvetujemo.

 • Pogoj za veljavnost

  Potrebna je formalna legalizacija

 • Evropski poslovni register

  NE

 • Država članica Evropske unije

  NE

 • Podpisnica Haaške konvencije:

  DA

 • Visoko tveganje - država s strateškimi pomanjkljivosti

  Glej  delegirano uredbe Komisije (EU) z dne 14.7.2016 številka 2016/1675.

 • Držav znana po pridelavi surovin za proizvodnjo prepovedanih drog

  Podatki iz poročila Urada Združenih Narodov za droge in kriminal – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) za leto 2017.

 • Država bi lahko bila povezana s terorizmom ali financiranjem terorizma in pranjem denarja

  Država bi lahko bila, glede na omejevalne ukrepe zoper njene državljane s strani ZN ali EU, povezane s terorizmom ali financiranjem terorizma in pranjem denarja.

 • Zamrznitev sredstev

  Vsem osebam na seznamu je prepovedano razpolaganja s sredstvi. Prepovedano je tudi dajanje sredstev na razpolago (neposredno ali posredno).

 • Prepoved vstopa

  Države članice morajo uveljaviti potovalne za vse osebe iz priloge iz Sklepa Sveta 2011/486/CFSP.


Nusret Imamovic,Nusret Sulejman Imamovic P-107683
Al-Haramain Islamic Foundation,Vazir,Vezir Poturmahala, 64Travnik;Sarajevo E-924
Al Furqan,Dzemilijati Furkan,Dzem’ijjetul Furqan,Association for Citizens’ Rights and Resistance to Lies,Dzemijetul Furkan,Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies,Sirat,Association for Education, Culture and Building Society ― Sirat,Association for Education, Cultural and to Create Society ― Sirat,Istikamet,In Siratel,Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu,Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw,Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa – Sirat,Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži,Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži,Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo ― Sirat,Citizens’ Association for Support and Prevention of lies — Furqan,Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan,Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat,Асоциация за граждански права и борба с лъжите,Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата,Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat,Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan Put Mladih Muslimana, 30a (former name ul. Palva Lukaca / Palva Lukaca Street)71 000Sarajevo;ul. Strossmajerova, 72Zenica;Muhameda Hadzijahica, 42Sarajevo;42 Muhameda HadžijahićaSarajevo;70 and 53 Strosmajerova StreetZenica;Zlatnih Ljiljana StreetZavidovici E-2196
Taibah International – Bosnia Offices,Taibah International Aid Agency,Taibah International Aid Association,Al Taibah, Intl.,Taibah International Aide Association,Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy,Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah,Taibah International – босненски офиси,Агенция за международна помощ „Taibah“,Асоциация за международна помощ „Taibah“,Асоциация за международно подпомагане „Taibah“ Avde Smajlovic Street, 6Novo Sarajevo;Tabhanska Street, 26Visoko;Velika Cilna Ulica, 3Visoko E-2197
Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation,Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation,Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa,Al-Haramayn u Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation,Благотворителна фондация „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa,Благотворителна фондация Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa,Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Bihacka St., 14Sarajevo;Potur mahala St., 64Travnik;Zenica E-2340