Digitalna plačila

PPPDFT

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

Kreditne in plačilne institucije

Zavarovalnice in posredniki

Borzni posredniki, investicijski skladi

Finančni revizorji

Dajalci lizingov, kreditov

Računovodje in davčni svetovalci

Nepremičninski posredniki

Odvetniki in notarji